2011-04-21

Kropp och rörelse i början av ett århundrade

Malins andra fråga i kommentaren till Ovanlig danshistoria löd så här: Finns det likheter i det tidiga 1900-talets rörelsekultur och de kropps- och rörelseideal vi kan se idag?

Det korta svaret är: Ja. Ett lite längre svar skulle kunna låta så här: Det tidiga 1900-talet och det tidiga 2000-talet liknar varandra mycket på många områden. Den starka tilltron till den tekniska utvecklingen är ett exempel. Intresset för internationalisering ett annat. I början av 1900-talet var det världsutställningar, idag är det internationella konferenser. Europa var ett oroligt område med flera väpnade konflikter. Den oron finns inte i Europa idag, men väl i andra delar av världen. Vetenskapare som Röntgen och Curie upptäckte saker i naturen som inte gick att se. Det väckte intresse för både vetenskap och mystik. Precis som nu var västerlänningarna för 100 år sedan nyfikna på österländsk filosofi och mystik. Talmystik, kristaller, färgers inflytande på människans psyke, yoga, japansk kampsport - känns det bekant? Antroposofin växte fram och var inte alls olik dagens New Age med influenser från hinduism, buddhism och kristen mysticism. Einstein utvecklade sin relativitetsteori och Freud pratade om undermedvetandet. Folk var lika säkra och osäkra på vad som var sant då som nu.

Linggymnastik
Delsarte började studera kroppen som uttrycksmedel och Dalcroze intresserade sej för sambandet mellan musikalisk rytm och kroppsrörelse. Deras studier kretsade mycket kring andningens betydelse, spänning och avspänning samt att uppleva och uttrycka musik genom kroppen. Intresset för hälsa var stort då precis som nu. Diverse dieter, som makrobiotisk kost, var på modet. Alla skulle träna, till exempel Linggymnastik

Rörelsekör i DC betydligt senare men efter samma modell
Det hade stor betydelse också för dansens utveckling. Baletten, som varit den största dansformen fram till sekelskiftet 1900, hade varit möjlig att utöva endast för ett fåtal. Den nya moderna dansen kunde och skulle dansas av alla, gärna i stora grupper, så kallade rörelsekörer. 
Kroppsidealet för kvinnor var smal midja och fylliga bröst. Det känns kanske också igen?

Kvinnor 1910
Man skulle kunna sammanfatta det så här:
1910 - smal midja, fylliga bröst / 2010 - vi är där igen
1910 - makrobiotisk kost / 2010 - LCHF
1910 - yoga, 1920 - pilates / 2010 - yoga och pilates
1910 - Linggymnastik / 2010 - Zumba
1910 - rörelsekörer / 2010 - flashmobs
1910 - korsetter / 2010 - plastikoperationer
1910 - alla ska dansa / 2010 - alla ska se dans på tv (och väldigt många inspireras därav till att ta en danskurs också)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket intressant inlägg!

Emelie sa...

Tack!