Om Emelie

Lärare i dans för gymnasiet
Teatervetare
Certifierad lärare i Simonsonteknik
Certifierad instruktör i PowerYoga

Jag är danslärare, koreograf och yogainstruktör verksam i Malmö. Jag har studerat dans och danspedagogik i Sverige, Tyskland, England och USA och har en lärarexamen i dans för grundskolan och gymnasiet från Luleå Tekniska Universitet samt en kandidatexamen i teatervetenskap från Stockholms Universitet. Jag innehar också certifikat i Simonsonteknik och PowerYoga. Mina huvudämnen är modern/nutida dans och improvisation/komposition, men jag undervisar också i jazz och balett. Nuförtiden undervisar jag främst tillsammans med Elin Waileth i vår egen nutida teknik och metod, som vi kallar Waibar och som influeras av alla rörelser vi har i våra kroppar. Undervisningen är tematisk och improvisationsbaserad.

Sedan jag avslutade min lärarexamen har jag undervisat på gymnasium, grundskolans senare del och i frivillig verksamhet. Längst har jag varit på Kulturama Preprandum i Växjö, där jag förutom dansundervisning också har ansvarat för den årliga elevuppvisningen och ledarutbildning för cirkelledare i dans. 2013-2015 har jag drivit Moderna Dansstudion i Malmö tillsammans med Elin Waileth. Parallellt med undervisningen har jag varit involverad i ett stort internationellt projekt kring interaktiva ljud-ljus-rörelse-installationer i TransMedieAkademie Helleraus regi samt flera mindre samarbeten med ljuddesignern Christian Björklund. Jag gillar att utforska resultaten av improvisation och experimentera med slump, minimalism och antidans.