2016-08-03

Dans är ett vanligt ämne

Ganska ofta hör jag folk använda begreppet "vanligt ämne", vanligen i motsats till estetiska ämnen, i synnerhet dans. Jag brukar svara: "Dans ÄR ett vanligt ämne." Saken är den att inte ens jag själv har vetat om hur rätt jag har! Men nu vet jag.

På gymnasiet finns tre kategorier av ämnen: vanliga ämnen, vissa ämnen och yrkesämnen. Vilka som är vanliga ämnen anges i bilaga 4 till högskoleförordningen (i följande ordning):

 • engelska
 • matematik
 • modersmål
 • svenska
 • grekiska
 • latin
 • moderna språk
 • svenska som andraspråk
 • teckenspråk
 • filosofi
 • företagsekonomi
 • geografi
 • historia
 • juridik
 • psykologi
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • biologi
 • fysik
 • kemi
 • naturkunskap och teknik
 • idrott och hälsa
 • bild
 • dans
 • musik
 • teater

Dans är alltså enligt lag ett vanligt ämne. Yrkesämnen är de som ingår i programfördjupningarna på de gymnasiala yrkesprogrammen. Vissa ämnen är alla som varken anges i bilaga 4 eller räknas som yrkesämnen. Dit hör lite av varje, på estetiska programmet till exempel estetisk kommunikation samt konst och kultur (tidigare kultur- och idéhistoria).

Nu vet ni också.

Inga kommentarer: