2012-08-26

För många esteter?

Först orkade jag inte kommentera Tomas Tobés (m) uttalande om att för många elever väljer programmet för estetik och att platserna borde begränsas. (SvD, LN) Det är så dumt så jag inte vet i vilken ände jag ska börja. När sedan muf gick ut och kritiserade moderpartiet för deras korkade förslag tänkte jag: Skönt. Då behöver inte jag göra det. Men muf:s kritik grundar sej enbart i idéen om total valfrihet och innebär ingen djupare analys av vad programmet för estetik och humaniora syftar till eller skapar för typ av medborgare. Nä, då är läraren Linus Widners inlägg i debatten betydligt mer nyanserat. Bland annat påpekar han att inte alla estetelever blir professionella konstutövare, men att det de lärt sej på gymnasiet kommer till nytta ändå:
"Vad de [eleverna] än har valt att arbeta med i framtiden har de en sak gemensamt: alla har gått ut i världen stärkta i vilka de är och vad de vill. De har tillskansat sig erfarenheten att möta människor av alla bakgrunder, att själva driva projekt och vända motgång till framgång."
Widner avslutar med att kommentera det faktum att personer, som lärt sej ett konstnärligt förhållningssätt, blir normbrytande och kritiskt tänkande:
"Estetiska programmet sitter inte fint. Vi lär våra elever att se på saker ur alla vinklar. Är det därför vi ska marginaliseras?"
Detta talade också koreografen Efva Lilja om i sitt föredrag Förstår du vad jag inte säger? på lärardagarna, där hon också själv bröt mot normerna för hur ett föredrag ska gå till. Föredraget finns på Lärarkanalens hemsida.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Visst blir man alldeles tokig av M:s ståndpunkt när det gäller estetprogrammet och estetiska ämnen över huvud taget. Estetiska lärprocesser är det ett bergepp de känner till? Istället för att minska antalet platser skulle de ökas. Tänk vad bra de kunskaperna är då man ska arbeta inom vård och omsorg där det tydligen behövs mycket arbetskraft framöver. M har ju en idé om att göra de gymnasieutbildningarna mer attraktiva. Men M...! jag tror att ni missuppfattat något. Det är inte gymnasieutbildningarna som det är något fel på utan löne- och anställningsvillkoren när man kommer ut i arbetslivet. Höj lönen till en anständig nivå och förbättra övriga arbetsvillkor!

Emelie sa...

Jag håller helt med.