2013-01-21

Fler anledningar att dansa

Varför är det bra att dansa? Den frågan fick jag för ett tag sedan och den är både lätt och svår att svara på. Dans kan ju vara bra på så många olika sätt! Samtidigt är det inte alltid jättebra att dansa, beroende på hur, hur mycket och i vilken miljö man gör det. Dans är alltså inte automatiskt positivt, men i det här inlägget ska jag ändå fokusera på de positiva aspekterna. Den som vill läsa om dansens negativa sidor kan hitta ett och annat i bloggarkivet i högerspalten. Nedan kan läsas vad som händer i bästa fall.

Fysiskt och kinestetiskt

Dans påverkar naturligtvis kroppen. Inte bara blir man stark och smidig, utan utvecklar också en medvetenhet om kroppen, hur man rör sej och hur man hanterar sin lekamen. Koordination, i alla ordets betydelser, tränas. Många dansformer innehåller beröring, som stimulerar känseln. Den kinestetiska intelligensen stimuleras.

Rumsligt

Genom att medvetet jobba med riktningar, nivåer, formationer utvecklar dansen den spatiala intelligensen, det vill säga rumsuppfattningen.

Socialt

Dans är allt som oftast en social företeelse. Allra tydligast är det i olika typer av sällskapsdans, men även scenisk dans och motionsdans tränas i grupp. När vi dansar tillsammans kan vi hoppa över kallpratet och lära känna varandra på ett annat plan. Så tränar dansen den interpersonella intelligensen.

Emotionellt

Alla konstformer och inte minst dans arbetar med starka känslor. Jag upplever själv att jag blivit bekväm med alla mina olika känslor tack vare att jag har utforskat dem i det trygga sammanhang som dansen utgör för mej. Ingen känsla jag upplever i min vardag är ny, utan redan bearbetad. Det finns också forskning som visat att dansterapi kan ge goda resultat för stressade och utarbetade personer. Genom dansen kan vi förstå våra känslor och därmed oss själva. Dansen utvecklar alltså också den intrapersonella intelligensen.

Kreativt

Att skapa dans och annan konst tränar och utvecklar vår kreativitet och vårt sätt att lösa problem. Vi blir mer benägna att tänka utanför lådan och ta till oss nya idéer.

Musikaliskt

I dansen upplever vi musik med kroppen, vilket ger en annan förståelse än att enbart lyssna. Vi lär oss känna puls, rytm och melodi. Den musikaliska intelligensen utvecklas.

Kulturellt

Dans är ett kulturellt uttryck och genom att utöva det kan vi förstå vår egen och andra kulturer, både samtida och historiskt. Dansen är en del av vårt kulturarv.

Och så är det ju roligt också! Icke att förglömma.

Läs också:

Inga kommentarer: