2011-05-11

Ordning och kaos

Det måste vara ordning och reda i klassrummet, för att man ska kunna lära sej något. Eller måste det? Jag skulle säga att det beror på vad man ska lära sej. Det beror förstås också på om man över huvud taget är i klassrummet när man ska lära sej det, men det är en annan historia.

Ordning
Ibland vill jag ha ordning och reda i mitt klassrum. Till exempel att lära sej tekniskt svåra moment kräver disciplin. Ibland är ordningen också en del av genren. Ofta hänger det ihop. Ordningssamma genrer kräver teknisk skicklighet. När vi tränar teknik vill jag alltså ha ordning, disciplin, tystnad, raka rader, exakthet.

När eleverna skapar själva vill jag däremot ha kaos. Jag vill att eleverna ska prata, skratta, diskutera, testa olika saker med kroppen, fylla hela rummet, myllra omkring, sprida sej utanför rummet, slinka över till en annan grupp och kolla vad de gör, kasta sej in i saker som de sedan förkastar. För så är det när man skapar. Det blir kaos - och sen blir det ordning. När man har valt ut vilka delar man vill ha med och har städat undan allt det andra. Men om man måste hålla det städat under processen missar man så mycket som kanske hade tittat fram i stöket utan att man planerade det. Därför ser jag kaos som en förutsättning för skapande. Men att skapa är skapa ordning i kaoset. Det sägs ju att det till och med var så världen kom till, inte sant?

Kaos

Inga kommentarer: