2011-09-28

Pionjärer inom modern balett

De största pionjärerna inom modern* balett** måste nog sägas vara de ryska dansarna Vaslav Nijinskij och Anna Pavlova. I Europa var baletten redan lite på utdöende, när modernismen gjorde sitt intryck. Den europeiska nya dansen, Ausdruckstanz (uttrycksdans), tog därför helt avstånd från baletten och ville hitta helt nya sätt att använda kroppen. Den intresserade sej för naturen, städerna och de verkliga människorna - inte prinsessor, herdar och förtrollade svanar, som baletten. I Ryssland däremot kom romantiken senare än i Europa och stod fortfarande i full blom vid sekelskiftet 1900. De stora baletterna som de flesta känner till, Törnrosa, Nötknäpparen och Svansjön, koreograferades alla under 1890-talet. Ryssland var vid 1900-talets början dock inte opåverkat av de nya strömningar som kom västerifrån med industrialisering, ny teknik och nya politiska idéer. Fröet till den ryska revolutionen började gro. Revolutionen i sej ägde rum 1917, men de revolutionära idéerna spreds såklart under ganska lång tid innan dess och tog sej även in på teatrarna och operahusen.

Fram till dess hade balettkompanierna styrts helt och hållet av balettmästare, som koreograferade och bestämde repertoaren. Vid den här tiden före revolutionen började dansarna ifrågasätta den ordningen. De ville själva bestämma vilka koreografier som skulle finnas med på deras repertoar och de ville också gärna själva skapa dem. Många dansare började skapa eget material, men de mest framgångsrika var förmodligen ovan nämnda Nijinskij och Pavlova. Nijinskij gjorde sej känd för En fauns eftermiddag (impressionistisk) och Våroffer (expressionistisk) medan Pavlova, trots sina egna verk, fortfarande är mest känd för sin tolkning av Den döende svanen ur Djurens karneval.

Både Nijinskij och Pavlova följde med producenten Djaghilev, när han bildade sitt kompani Ballets Russes i Paris. Baletts Russes hade avgörande betydelse för spridningen av modern balett i Europa och USA.

*Jag använder ordet modern i bemärkelsen modernistisk.
**Jag använder ordet balett som benämning på en genre med sin grund i den klassiska balettekniken.


Läs också:
Nyklassisk dans - en killgrej?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej och tack för en bra blogg! jag undrar lite vad en danslärare/pedagog med utbildning tjänar? vad är en rimlig timlön om man undervisar frivilligundervisning och är nyexad danslärare/pedagog?

Emelie sa...

Hej och tack själv för att du läser! Bästa sättet att ta reda på vad som är rimligt att begära i lön är att kontakta facket (till exempel lärarförbundet) där du bor. De har statistik över lönerna och vet vad folk tjänar i din region. Du kan också kolla snittlöner på Lärarförbundets hemsida, om du är medlem. På mitt jobb har vi en lönematris, som man utgår ifrån då man kommer överens om timlön, men det är viktigt att komma ihåg att lönesättningen är individuell. Enligt min arbetsplats lönematris hamnar en utbildad pedagog/lärare utan yrkeserfarenhet på ca 195:- i timmen. I studieförbundssammanhang betyder en timme 45 min. Det är alltså 195:- per 45 min. I städer där det är dyrare att leva, till exempel Stockholm, bör man begära mer. Återigen, kolla med facket!