2010-06-22

Fram för mera flum i skolan!

Från 2009-02-15

Imorse läste jag en intervju med skolminister Jan Björklund i den eminenta tidsskriften Lärarstudenten. Han menar att det viktigaste i de reformer som nu införs i skola och lärarutbildning är att "flummet" från tidigare reformer försvinner.

Om man tar sig en titt i Svenska Akademiens Ordlista kan man läsa följande:

flumpedagogik utan krav på fasta kunskaper

flummig påverkad av narkotika; virrig; oredig; suddig

Personligen skulle jag vilja ha mer av detta i skolan - om man då bortser från knarket. Jag tror nämligen inte att det finns fasta kunskaper. Jag har förstått att skolministern tror det, men vi andra vet att kunskap förändras över tid och ser olika ut i olika samhällen. Faktakunskap är dessutom lätt att komma åt överallt hela tiden. Hur nostalgisk Björklund än blir har skolan slutgiltigt spelat ut sin roll som förmedlare av faktakunskap. Det som är viktigt att lära sej i skolan är snarare hur man söker reda på fakta, hur man förhåller sej kritiskt och rensar bort orimligheter samt hur man tillämpar det man vet i sitt liv. Skolan har också en viktig funktion att fylla när det gäller att bearbeta så lösa kunskaper som hur man kan och bör bemöta andra människor, hur man ser på sej själv och hur man tar reda på vad som är viktigt för en.

Det är inte ur ordning och reda genialitet föds - vare sej det gäller konst eller vetenskap. Det är inte de lydiga människorna som driver samhället framåt. Nej, ge oss större utrymme för kaos och kreativitet i skolan! Och det nu.

3 kommentarer:

Janne (flumpebloggen) sa...

...Och om det fanns någon tvekan om du platsade i listan över bloggande flumpedagoger så är de tvivlen som bortblåsta nu. Bra och kärnfullt skrivet! :)

Sara sa...

Håller fullständigt med! Skulle bara vilja påpeka att "kaos" måste höra samman med kreativiteten. Kaos i sig kan bli distraherande för alla i längden och motverka syftet kreativitet. Förordar därför "kreativt kaos". Inte kaos och kreativitet. (Petigt jag vet men jag gillar dina inlägg! Jag har inte träffat på en person som både tänker och analyserar på jättelänge!) Titta bara på ordet "allmänbildning". Vad innebär det? Mina föräldrar och jag har ofta diskuterat detta i mer eller mindre hetsiga diskussioner. Jag anser att allmänbildning är den kunskap man bör ha för att fungera i det samhälle man lever i, medan de anser att allmänbildning är att kunna Sveriges alla landskap utantill. De kan inte ta in att kunskapen om hur man skickar och öppnar ett sms är allmänbildning idag. =)

Emelie sa...

Janne: Tack! Ledsen att jag dröjt så länge med att svara på det här. Såg det helt enkelt inte förrän idag. =/

Sara: Är inte kaos per definition kreativt? Hm... kanske inte. Jag håller med om att allämbildning är den kunskap man behöver för att fungera i samhället, men inte bara! Det innebär också gemensamma referensramar, som att kunna relatera till böcker, filmer, tavlor, dansstycken, osv som har haft betydelse för senare kulturuttryck, ordspråk, citat, mm.